Mitlöhner Jessa-Leute

Popis rodu

Rod Mitlöhner patřil po staletí k dominantním především ve Velké Úpě a v Peci.
V letech 1844 až 1900 se narodilo ve farnosti Velká Úpa 248 dětí jména Mitlöhner jako 6.
nejčastější rod /index matriky NOZ VÚ.
Rod Mitlöhner se podílel na dřevařské kolonizaci v 16. století v Úpském údolí.
Původní příjmení Mitterlehner zapisované v několika verzích se během 17. století změněno na
Mitlöhner.
Alpský původ rodu PK odvozuje od tyrolského příjmení Lechner a Lehner /Finsterwalder 1994
str. 382–383.
V Jižním Tyrolsku jsou známá příjmení Mitterhofer, Mitterberger apod. /Finsterwalder 1994 str.
402–403.
Příjmení Lechner (starší Lehner) je mj. dnes běžné v J. Tyrolsku – Ahrntal.

Historické údaje

Jméno rodu
Mitlöhner
Prezdivka
Jessa-Leute /Kneifel 1995
Jiná verze příjmení
Mitterlehner, Mitterlegner, Mitlener, Mittlohner, Mittlehner
Další místa
Lysečiny, Maršov 4, Temný Důl, xxx
Nejstarší výskyt

1.5.1642 – Thoma Mitterlehner (jako otec syna Zachariase) /Matrika N Maršov;
6.8.1644 – Thomas Mitterlegnerin, Geörge Mitterlegner /seznam boudařů 1644; 1654 – Tomass
Mitlener (česky) /Berní rula HM 1654; 14.1.1683 George Mittlohner (jako otec zemřelého syna
Gottfrieda) /Matrika Z Maršov; 1.7.1684 Zacharias Mittlehner (svědek narození syna od Zach.
Kirchschlagera) /Matrika N Maršov

Vazba na lokality v alpách

Jižní Tyrolsko – Ahrntal

Prameny a literatura

Finsterwalder (1994), Klimeš VV 50/2018, xxxx

Kartu zpracoval, dne
Pavel Klimeš, 4. 3. 2018

Fotografie rodu