Pec čp. 42 Čapkova bouda

Historické údaje

Starší název
Adolfbaude
Typ objektu
horská bouda
Lokalita
Zahrádky - Lenzenberg
Obec
Pec - Petzer
Číslo popisné (aktuální)
42
Číslo popisné III.
1877-1981 čp. 42
Číslo popisné II.
1805-1877 čp. 467
Číslo popisné I.
1771-1805 čp. není
Katastrální území
Pec pod Sněžkou
Parcela
.95
Vznik parcely
kolem roku 1830 /podle čp.
Stavba současného objektu
1930
Přestavby
2019
Současné využití
pension
Dřívější využití
horská bouda
Stavebně historický vývoj

Majitel domu Josef Adolf požádal dne 12. března 1930 o stavební povolení k přestavbě a přístavbě svého domu čp. 42. Projekt vypracovala Technická kancelář O. Fischer – F. Hollmann ze Svobody v únoru roku 1930. Komisní místní řízení se konalo dne 8. dubna 1930. Podle protokolu měla být stávající obytná budova z větší části snesena a přestavěna v délce 18,50 m a šířce 10,10 m. Přístavba je plánována z cihlové zdi a z časti kamená. Zbudovány měly být masivní schody, abort se splachovacím záchodem, vodovod a elektrické osvětlení. Stávající obytná světnice měla být zvětšena o 50 cm a přestavěna na hostinský pokoj. V rámci přestavby bylo pamatováno na verandu, halu, kuchyni, hospodářský prostor, kůlnu a záchod. Přeložena měla být stáj a prádelna. Pratro mělo být obložené prkny. Uvnitř mělo být 9 pokojů pro hosty,záchody, schodiště a půda na seno. V podkroví se do budoucna plánovalo dalších 5 pokojů pro hosty, zatím mělo být užíváno jako sklad sena. Stavební povolení vydal Obecní úřad Velká Úpa III dne 9. dubna 1930. Právní schválení projektu pro účely provozování hostince a hotelu získal Josef Adolf od Okresního soudu v Trutnově dne 5. července 1930. Práce byly oficiálně dokončeny 1. srpna 1930. Teprve 19. srpna 1930 však informoval Josef Adolf obec o dokončení stavby. Kolaudační řízení se konalo 29. srpna 1930. Povolení k užívání objektu získal Josef Adolf dne 29. srpna 1930. /Archiv MěÚ Pec

Vazba k osobám
Adolf Ida (Dix) *1898 , Adolf Josef *1898 , Dix Elisabeth (Adolf) *1907
Majitelé
 • COLOSSEUM, s.r.o., Tomáškova 652/1, Zábrdovice, 61500 Brno, 2018, ČÚZK (současný majitel)
 • 2000 Colosseum s.r.o. Brno /seznam Měú
 • 1992 Mutzer Pec pod Sněžkou /seznam MěÚ
 • 1981 Montas Hradec Králové /seznam KRNAP
 • 1948 Československé hotely (ČH), následně Restaurace a jídelny (RAJ), posléze Turista – hostinský podnik /Šourek III. (1959)
 • 1945 Josef Adolf – provozovatel pohostinství (znovu-zřízeno 1930) /Šourek III. (1959)
 • 1945 znárodnění stát /§ 108, národní správce František Volhejn /Šourek III. (1959)
 • 1945 František Skalický *1906 – hostinský (od 16.04.1945) /Šourek III. (1959)
 • 1939 Josef Adolf /Einwohnerliste Franz Bönsch
 • 1932 Franz Adolf /Einwohnerliste Franz Bönsch
 • 1930 Josef Adolf /Archiv MěÚ Pec
 • 1921 Franz Adolf *1863 – hospodář /sčítání Pec
 • 1910 Franz Adolf, neobydleno /sčítání Pec
 • 1900 Herrmann Zinecker *1838 – hospodář /sčítání Pec
 • 1864 Herrmann Zinecker *1835 /Mbuch Pec mladší
 • 1857 Franz Ettrich /SK dupl
 • 1841 Gotfried Tippelt /SK dupl
Zaniklý objekt
Ne
Kartu zpracoval, dne
Klimeš Pavel, 17. 9. 2018

Fotografie objektu