Pec čp. 201 Libuše

Historické údaje

Starší název
Haus Margit
Lokalita
Zelený Potok - Grünbach
Obec
Pec - Petzer
Číslo popisné (aktuální)
201
Číslo popisné III.
1877-1981 čp. 201
Číslo popisné II.
1805-1877 čp. není
Číslo popisné I.
1771-1805 čp. není
Katastrální území
Pec pod Sněžkou
Parcela
.238
Stavebně historický vývoj

V lednu roku 1926 vypracoval stavební mistr Rudolf Jenischta z Trutnova projekt dvou-rodinného domku čp. 201 pro bratry Johanna a Josefa Adolfovi. Bratři Adolfové žádali dne 17. února 1926 o povolení ke stavbě nového obytného domu na parcele kat. č. 143. Dne 25. března 1926 proběhlo komisní řízení za účelem vydání stavebního povolení. Dle protokolu měla být nová stavba  16 m dlouhá a 7,40 m široká. K severní straně domu měl být přistaven sklep s kůlnou. Dům měl být z větší části vystavěn jako dřevěný z prkenného bednění, z menší části pak z masivního zdiva. Uvnitř v přízemí měly vzniknout dvě kuchyně, dva pokoje, předsíň se schodištěm na půdu, sklep a dvě kůlny s toaletami. Podkroví mělůo být nedělené a mělo sloužit k sušení prádla. Střecha měla být sedlová s kolenovým štokem.  Projekt téhož dne (25. března 1926) schválil k výstavbě Obecní úřad Velká Úpa III - Pec. /Sbírka PK; Archiv MěÚ Pec  

Rudolf Jenischta z Trutnova vypracoval následně dne 12. dubna 1929 plán na výstavbu pokojů pro hosty v domě čp. 201 bratří Johanna a Josefa Adolfových. Dle projektu vzniklo v přední části domu celé podkrovní patro. V něm byl vybudováno 6 pokojů pro hosty. Patro mělo být zhotovené z prkenného bednění obloženého štíhlými dřevěnými cihlami. Vznikl taktéž průchozí balkon. Krov byl zbudován asymetricky v čelním pohledu. Žádost o vydání stavebního povolení podali bratři Adolfové dne 15. dubna 1929. Komisní řízení se konalo dne 1. května 1929.  Plán schválil obecní úřad v Peci dne 4. května 1929, kdy bylo zároveň vydáno stavební povolení. /Archiv MěÚ Pec  

Po roce 1956 adaptace na ubytovnu k dětské ozdravovně /Šourek III (1959)

Vazba k osobám
Adolf Agnes (Dix) *1897
Majitelé
 • Vlastnické právo: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, Střední Předměstí, 54101 Trutnov, 2018, ČÚZK (současný majitel)
 • 2000 SOaL Trutnov /seznam MěÚ
 • 1992 OUNZ Trutnov /seznam MěÚ
 • 1981 Dětská ozdravovna /seznam KRNAP
 • 1956 Státní dětská ozdravovna v Peci – ubytovna pro zaměstnance /Šourek III (1959)
 • 1951 Jaroslav Slanina (majitel) /Šourek III (1959)
 • 1946 národní správce (od 08.06.1946) Karel Haberle *1912 – modelář /Šourek III (1959)
 • 1945 Josef Adolf; Johann Adolf – penzion /Šourek III (1959)
 • 1945 znárodněno stát /§108, národní správce (od 16.07.1945) Karel Mach *1922 – učitel /Šourek III (1959)
 • 1939 Josef Adolf, krejčí /Einwohnerliste Fr. Bönsch
 • 1932 Johann Adolf; Josef Adolf /Einwohnerliste Fr. Bönsch
Zaniklý objekt
Ne
Kartu zpracoval, dne
Klimeš Pavel, 17. 9. 2018

Fotografie objektu