anonym

Historické údaje

Příjmení
autorství neurčené
Kartu zpracoval, dne
Pavel Klimeš, 1. 6. 2018

Autor fotografií