O projektu

Název projektu: Vytvoření aplikace Archa Krkonoš, Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001003

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Unikátní webová aplikace, jejímž cílem je zpracovat, zpřístupnit a pro budoucí generace zachránit historické dokumenty i obrazové materiály z území Krkonoš a nejbližšího podhůří. Archa Krkonoš bude obsahovat statisíce konkrétních a ověřených datových záznamů o lidech, kteří v Krkonoš žili, o zdejších domech i dalších objektech, uchová vzpomínky pamětníků, v obrazové části aplikace je možné prohlížet fotografie a umělecká díla, které se váží k našemu regionu.

Archa Krkonoš je otevřena a bude sloužit všem zájemcům o historii i současný život regionu, kteří se tak stanou jejími uživateli i spolutvůrci. Pomůže také historikům v jejich studiu, amatérským badatelům poskytne potřebné zázemí pro prezentaci jejich často celoživotního úsilí, které tak nebude ztraceno, filmařům dodá inspiraci a poskytne spolehlivá vodítka… Všem uživatelům ale aplikace Archa Krkonoš přinese radost z poznávání historie a tím i současnosti našich hor.