O PROJEKTU

Archa Krkonoš je součástí projektu Zachraňme paměť Krkonoš! / Ocalmy pamięć Karkonoszy!, který je pod registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 financován Evropskou unií v Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.

   

 

Unikátní webová databáze, jejímž cílem je zpracovat, zpřístupnit a pro budoucí generace zachránit historické dokumenty i obrazové materiály z území Krkonoš a nejbližšího podhůří. Archa Krkonoš bude obsahovat statisíce konkrétních a ověřených datových záznamů o lidech, kteří v Krkonoš žili, o zdejších domech i dalších objektech, uchová vzpomínky pamětníků, v obrazové části aplikace je možné prohlížet fotografie a umělecká díla, které se váží k našemu regionu.

Archa Krkonoš je otevřena a bude sloužit všem zájemcům o historii i současný život regionu, kteří se tak stanou jejími uživateli i spolutvůrci. Pomůže také historikům v jejich studiu, amatérským badatelům poskytne potřebné zázemí pro prezentaci jejich často celoživotního úsilí, které tak nebude ztraceno, filmařům dodá inspiraci a poskytne spolehlivá vodítka… Všem uživatelům ale aplikace Archa Krkonoš přinese radost z poznávání historie a tím i současnosti našich hor.